1 (6).jpg

בס"ד

שיעורי תורה

במרכז רוהר חב"ד מתקיימים שיעורים קורסים והרצאות    בתורה,תלמוד, חסידות ויסודות הקבלה,  לצעירים ולמבוגרים

ליחידים ולרבים בעברית ובבולגרית.

כולל תורה: מרשת כוללי תורה במדינות אירופה
פעיל גם בסופיה במרכז חב"ד

בימי ב' ג' ה' בין השעות 19:00- 20:30 במסגרת הכולל מתקיימות גם תפילות מנחה-ערבית במנין 

לפרטים ולקביעת מועד לשיעור ניתן להתקשר למרכז 359-2-9443380+