???? ???? ??? ????? (13).jpg

 

 

מרכז רוהר חב"ד סופיה בולגריה

היסטוריה:

 

לראשונה נחנך בית חב"ד בסופיה בירת בולגריה  בי"א ניסן ה'תשס"א 

ע"י   שלוחי   הרבי מליובאוויטש זי"ע  "המרכז   לעיניני   חינוך" לבולגריה

הרב יוסף ותמר  סלמון שיחיו,

זאת לאחר חיפוש ומאמצים רבים מצד

הרב משה יהודה קאטלרסקי שליט"א

מהנהלת המל"ח מרכז חב"ד העולמי בניורק

שדאג למלא את רצון הרבי זי"ע 

שאף בבולגריה יוקם בית חב"ד ואף דאג לשלוח קודם לכן לבולגריה את

שליחי המרכז הצעירים "מרכז שליחות"  שביקרו בסופיה

ובקהילות השונות בבולגריה  במשך 7 שנים 1993-2000

למטרת בית חב"ד נשכרה דירה ברחובה הראשי של סופיה,

ממקום זה יצאה הפעילות הכללית לסופיה ולרחבי בולגריה כולה

עד לסיומה של שנת תשס"ב.

בחודש מנ"א ה'תשס"ב נרכש בנין מפואר

בעבור בית חב"ד ע"י משפחת רוהר תחי' ממיאמי ומניורק

ובחודש תשרי ה'תשס"ג הועבר הבית חב"ד על תכולתו למשכן החדש והמורחב

שנמצא אף הוא במרכז העיר סופיה.

ומאז נקרא "המרכז היהודי הקהילתי רוהר חב"ד"

באותו החודש נפתחו בתוך המרכז החדש גני ילדים ומרכז חינוכי לילדי העיר.

בחודש אדר א' ה'תשס"ג נחנך ברוב פאר והדר המרכז החדש ויהודים רבים מבולגריה ומרחבי העולם הגיעו להשתתף בשמחה הגדולה.

מאז פועל המרכז בכל תחומי היהדות בסופיה  ובבולגריה כולה ומקיים פעילות יהודית חבדית בכל ערי בולגריה.

 

במרכז המפואר בית כנסת, גן ילדים, מועדון לצעירים, מסעדה כשרה, ספריה, משרדים, שיעורים , אולפן עברית , מועדון קשישים, פעילויות חג, שבתות,

ומערכת הו"ל בשפה הבולגרית של ירחון חודשי, עלונים וספרי יהדות שונים המנוהלת

ע"י פעיל המרכז בישראל ר' איסק שיחי' סמואילוב.

 

בחודש תמוז ה'תשס"ח נחנך בתוך המרכז "מקווה טהרה" מהודר בחגיגה הגדולה שולבו עוד מספר אירועים יהודיים שנחוגו לכבוד 7 שנות פעילות חב"ד בבולגריה הוכנס ספר תורה חדש לבית הכנסת חב"ד , ועוד ועוד

לכבוד השמחה הגדולה הגיע מיוחד מישראל הראשון לציון

הרב הראשי לישראל רבי שלמה משה עמאר שליט"א

שזהו ביקורו הראשון בסופיה

וזהו ביקור היסטורי  ראשון של רב ראשי לישראל בכל התקופות בעיר סופיה בירת בולגריה.

פעילות מרכז חב"ד הינה בעבור כל יהודי ויהודיה קטן וגדול תושבים ותיירים  כאחד.

כתובתנו 38stara-planina st.1504 Sofia Bulgaria